Relieful Maramureşului este variat, aparţinând unor unităţi geomorfologice majore distincte. Partea centrală şi estică împreună cu zona munţilor vulcanici Gutâi-Ţibleş şi cu cea a munţilor cristalini ai Maramureşului – împreună cu depresiunea Maramureşului – face parte din grupa nordică a Carpaţilor Orientali. Zona sud-vestică mai joasă – incluzând depresiunea Baia Mare şi depresiunea Lăpuşului, dar şi ”insulele” cristaline Codru şi Preluca, aparţin Podişului Transilvaniei.  Înălţimile sunt mijlocii - în general – exceptând zona cristalinului Rodnei, unde prin vârful Pietrosul Rodnei (2.304 m) se atinge altitudinea maximă din judeţ. Relieful înalt al judeţului este alcătuit din munţii Rodnei, Maramureş, Gutâi şi Ţibleş. Principalele depresiuni sunt: Maramureş, Lăpuş şi Baia Mare.

   

  Munți

   

  Munţii Maramureşului sunt situaţi în partea de nord-est a judeţului și au altitudini de 1.600-1.900 m.
  Munţii Gutâi fac parte din lanţul vulcanic Oaş-Gutâi-Ţibleş-Căliman-Harghita care flanchează rama vestică a cristalinului Carpaţilor Orientali. Nota dominantă este dată de prezenţa unor întinse platouri de lave şi aglomerate vulcanice andezitice, cu o altitudine mai coborâtă în nord-vest şi mai ridicată spre sud-est. 
  Munţii Ţibleşului – reprezintă continuarea Munţilor Gutâi şi fac parte din lanţul vulcanic neogen, fiind constituiţi în majoritate din roci sedimentare străbătute de roci sub-vulcanice care formează principalele vârfuri: Ţibleş (1.838 m), Hudin (1.611m) şi Văratic (1.349 m).

   

  Depresiuni

   

  Depresiunea Maramureşului este mărginită de Munţii Maramureşului la nord, Munţii Rodnei, Ţibleş şi Gutâi la sud şi vest, continuându-se dincolo de hotarele ţării. 
  Depresiunea Lăpuşului se află la sudul judeţului la limita dintre lanţul vulcanic şi Podişul someşean. Spre nord şi est, limita este formată din Munţii Ţibleş, spre sud de Culmea Berzei şi Masivul Preluca, spre vest prezentând o deschidere largă spre Depresiunea Baia Mare de care o desparte cumpăna de ape dintre văile Cavnicului şi Lăpuşului inferior după ieşirea din defileu. 
  Depresiunea Baia Mare este zona cea mai coborâtă, având o altitudine medie de 200 m. situată în partea de vest a judeţului, este limitată la nord şi este de Munţii Gutâi, care o domină, şi de Depresiunea Copalnicului, spre sud limita fiind formată de masivul Preluca iar spre vest de Culmea Codru. Depresiunea are aspectul unui amfiteatru.

   

  proiect deseuri
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS